บริการซ่อมพื้น epoxy

แชร์ให้เพื่อน :

บริการซ่อมพื้น epoxy

สำหรับพื้น epoxy ที่ใช้งานมานานหลายๆปี อาจจะมีความเสียหาย แตกร้าว จากการใช้งานเช่น รถที่วิ่งผ่าน การวางเครื่องจักร เป็นต้น ทำให้พื้นเสียหาย ดังนั้นจึงต้องซ่อมแซมพื้น epoxy ที่เสียหาย เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

เมื่อไหร่ที่ควรซ่อมพื้น epoxy 

เมื่อพื้นหลุดลอกหรือแตกร้าว ใช้งานได้ไม่ดี หรือแตกมีฝุ่นฟุ้ง ควรรีบทำการซ่อม

สาเหตุที่ทำให้พื้น epoxy หลุดลอกหรือแตกร้าว
– สภาพอากาศ แสงแดดที่แรงจัดมาก เป็นสาเหตุทำให้พื้น epoxy เสียหายได้
– รถวิ่งผ่าน รถที่วิ่งผ่านเช่น รถโฟล์คลิฟท์ รถขนส่งสินค้า ก็ทำให้พื้นหลุดลอกได้เช่นกัน
– การวางเครื่องจักรหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ทำให้บริเวณ epoxy ส่วนนั้นได้รับความเสียหาย
– สารเคมีหกใส่หรือสารเคมีกัดเซาะ สารเคมีบางตัวมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้กัดกร่อนพื้น epoxyจนเสียหาย
– การใช้งานทั่วไป การใช้งานโดยทั่วไป หรือเวลาการใช้งานพื้น epoxy ที่นานแล้ว ก็ทำให้พื้นเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้

บริการซ่อมพื้น epoxy
– เรามีซ่อมพื้น epoxy ที่เสียหายบางส่วน เช่นพื้น epoxy ที่หลุดลอกเป็นบางส่วน หรือรื้อทำพื้นใหม่ทั้งหมด ในกรณีที่ประเมินแล้วว่า ควรทำการซ่อมทั้งหมด
– บริการเข้าไปประเมินหน้างาน

ระยะเวลาในการซ่อมพื้น epoxy
ส่วนมากในกรณีที่พื้น เสียหายไม่มากนัก สามารถทำการซ่อมเสร็จภายในวันเดียว ได้ แต่หากพื้นเสียหายมากก็อาจจะใช้เวลาหลายวัน โดยขั้นตอน ต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ ที่ต้องการซ่อมพื้น และทำการซ่อมพื้น

แชร์ให้เพื่อน :