สีพื้น Epoxy สำหรับรถโฟล์ค ลิฟท์

แชร์ให้เพื่อน :

สีพื้น Epoxy สำหรับรถโฟล์ค ลิฟท์ (fork lift)

สีพื้น epoxy ที่เหมาะกับการใช้งานรถโฟล์ค ลิฟท์ (fork lift)

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับการใช้งาน epoxy อีกแบบหนึ่ง นั้นคือการใช้งาน epoxy สำหรับตีเส้น และป้องกันความเสียหายของพื้นจากการใช้งานรถ โฟล์ค ลิฟท์ ซึ่งรถโฟลค์ลิฟต้องวิ่งบนพื้นตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของตกกระแทกพื้น ทำให้พื้นอาจจะได้รับความเสียหาย ซึ่งรถโฟล์ค ลิฟท์ เป็นเครื่องจักที่ใช้งานเยอะในโรงงาน เอาไว้ยกสิ่งของหนัก เคลื่อนย้ายสิ่งของ ได้อย่างสะดวก

รถโฟล์ลิฟท์ มีหลายประเภทเช่น รถยกของที่หนัก 1.5 ตัน หรือ 2.5 ตัน หรือรถยกไฟฟ้า เป็นต้น

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้น

  • ของหนักตกกระแทกจนพื้นเกิดความเสียหาย
  • พื้นคอนกรีตเกิดความเสียหายจากการหกรั่วไหลของสารเคมี
  • พื้นเสียหายจากการขัดถูของล้อรถโฟล์ค ลิฟท์

 

ดังนั้นพื้นคอนกรีตตามแนวทางวิ่งของรถ Fork lift จะต้องมีคุณสมบัติการรับโหลดหรือการรับการกระแทกสูงกว่าบริเวณเพื่อให้ได้คุณสมบัติเหมาะกับการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงและเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

การทำพื้น epoxy เพื่อรองรับการใช้งานรถ fork lift
จากประสบการณ์ทำโรงงาน และการใช้งานพื้นในโรงงานมาพอสมควร พบว่าพื้น epoxy เหมาะกับการใช้งานรถ fork lift มากที่สุด ซึ่งสี epoxy มีคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้

  • ความทนทานสูงต่อการสัญจร รถ Forklift สีทาพื้น epoxy ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักของรถ Forklift ได้ดี
  • ความทนทานต่อการขัดถู รถ Forklift มีการวิ่งตลอดเวลา ทำให้มีการขัดถูกับพื้น อาจจะทำให้พื้นเกิดความเสียหายได้ง่าย พื้น epoxy ช่วยแก้ปัญหานี้ได้
  • ความทนทานต่อการกระแทก ในโรงงานมีเหตุการณ์ที่สิ่งของหนักๆจะตกกระแทกพื้น ทำให้พื้นเกิดความเสียหายได้ การทำพื้น epoxy จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะพื้น epoxy สามารถทำให้พื้นรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น
  • พื้นอาจจะเกิดรอยล้อ จากรถโฟล์คลิฟท์ได้ การทำพื้น epoxy จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
พื้น epoxy สำหรับรถ โฟล์ค ลิฟท์

 

พื้น epoxy สำหรับรถ โฟล์ค ลิฟท์

 

แชร์ให้เพื่อน :