ให้คำปรึกษา Consult งานพื้น epoxy (*มีค่าใช้จ่าย)


แชร์ให้เพื่อน :

ให้คำปรึกษา Consult งานพื้น epoxy (*มีค่าใช้จ่าย)

รับดูหน้างานและประเมินราคาหน้างานในการทำพื้น epoxy เพื่อเป็นราคากลางสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการราคาเพื่อไปประเมิน


บริการ Consult พื้น epoxy

  • ประเมินหน้างาน เข้าไประเมินหน้างาน พร้อมดูพื้นที่หน้างาน เพื่อประเมินราคาพื้น epoxy
  • ทำใบเสนอราคา ทำใบเสนอราคาตามรายละเอียดของพื้นที่หน้างานบริการของเรา

– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพื้น epoxy
– ทำใบเสนอราคาตามรายละเอียด
– เข้าไปประเมินหน้างาน ตรวจสภาพความพร้อมในการทำพื้น epoxy ค่าใช้จ่ายคิดตามระยะทาง
– รับประเมินต้นทุน ในการทำพื้น epoxy

ข้อดีที่ลูกค้าจะได้รับ
– ราคากลางไปใช้เปรียบเทียบหรือตั้งงบประมาณ ในการทำพื้น epoxy
– มีที่ปรึกษาในการทำพื้น หากคุณพบปัญหาในการทำพื้น คุณสามารถปรึกษาทางเราได้เลยครับ

แชร์ให้เพื่อน :