รับซ่อมพื้น Epoxy


แชร์ให้เพื่อน :

รับซ่อมพื้น Epoxy

บริการรับซ่อมพื้น Epoxy

พื้น epoxy คือพื้นประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการทำพื้นโรงงาน ลานจอดรถในอาคาร ซึ่งอายุการใช้งานของพื้น Epoxy มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 5-10 ปี หรือประมาณไม่เกิน 10 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน และคุณภาพของพื้น epoxy โดยหากเกิดการสึกกร่อน สึกหรอ แตก ร่อน หรือความเสียของพื้น epoxy ก็สามารถซ่อมเป็นจุดๆ หรือรื้อซ่อมทั้งหมดเลยก็ได้

 

โดยทางบริษัทมีบริการรับซ่อมพื้น Epoxy

  • บริการรับซ่อมพื้นหรือทำพื้นใหม่ ตามอายุการซ่อมบำรุง
  • รับซ่อมพื้นเป็นจุดๆ หรือบริเวณที่เสียหาย เนื่องจากการใช้งานในบางครั้งพื้น epoxy อาจจะเกิดความเสียหาย เรารับบริการซ่อมพื้น epoxy เป็นจุดๆ ได้
  • บริการรื้อซ่อมพื้น epoxy โดยสามารถรื้อซ่อมพื้น epoxy ใหม่ทั้งหมด
  • บริการทำพื้น epoxy ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำพื้น epoxy

ลักษณะความเสียหายของพื้น epoxy ที่ต้องได้รับการซ่อมแซม 

แชร์ให้เพื่อน :