พื้น epoxy ขนาด 2,000 ตรม.


แชร์ให้เพื่อน :

งานพื้น epoxy ขนาด 2,000 ตรม 

ประเภท : พื้น epoxy

ขนาดพื้นที่ : 2,000 ตรม.

จังหวัด :   ระยอง 

ประเภทอุตสาหกรรม : โรงงานอุตสาหกรรม 

เราได้รับงานพื้น epoxy ซึ่งเป็นโรงงานอุตสหากรรมในเขต จังหวัดระยอง ซึ่งลูกค้าเลือกใช้ พื้น epoxy เพื่อใช้เป็นพื้นโรงงาน เราได้รับงานและบริการ และส่งมอบพื้น epoxy ให้กับลูกค้า 

แชร์ให้เพื่อน :